ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22.3.2023 - 31.12.2023 BHF - Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2028 Jiný úřad Zpráva
081 EX 37306/11-370 22.3.2023 - 20.4.2023 Dražební vyhláška - 081 EX 37306/11-370 - S. K. Jiný úřad Dražební vyhláška
099 EX 2400/11-149 22.3.2023 - 13.4.2023 Dražební vyhláška - 099 EX 2400/11-149 - N. J. Jiný úřad Dražební vyhláška
PDMUFT 7631/2023/OD/Bu, MUF 155/2023/OD/Bu-011 21.3.2023 - 6.4.2023 Stanovení místní úpravy provozu - veřejně přístupná účelová komunikace, Horní Řasnice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
110060884343 21.3.2023 - 5.4.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060884343 Jiný úřad Oznámení
110060868441 21.3.2023 - 6.4.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 110060868441 Jiný úřad Oznámení
OF/2023 21.3.2023 - do odvolání Město Frýdlant - Schválené rozpočtové provizorium na r. 2023 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
PDMUFT 7595/2023/OD/Bu, MUF 156/2023/OD/Bu-012 21.3.2023 - 6.4.2023 Stanovení místní úpravy provozu - veřejně přístupná účelová komunikace, Jindřichovice pod Smrkem MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
17.3.2023 - 21.4.2023 Výběrové řízení na obsazení pracovních míst: asistent/asistentka prevence kriminality Město Frýdlant Výběrové řízení
KULK 21027/2023, OŽPZ 327/2023 17.3.2023 - 3.4.2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
PDMUFT 7373/2023/OD/Bu, MUF 837/2023/OD/Bu-010 17.3.2023 - 3.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/29016 a na místní komunikaci v katastru obce Hejnice MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
OF/2023 17.3.2023 - do odvolání Zveřejňování rozpočtového procesu - na základě zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
KULK 14490/2023, OŽPZ 1225/2021 16.3.2023 - 3.4.2023 Stanovisko SEA k návrhu koncepce "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
PDMUFT 7104/2023/OD/Bu, MUF 768/2023/OD/Bu-009 15.3.2023 - 31.3.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. III/2902 ve Frýdlantu (ul. K Zátiší), v rozsahu podle grafické přílohy (DIO) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 7093/2023/OD/Bu, MUF 836/2023/OD/Bu-008 15.3.2023 - 31.3.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 1974 a 1975 v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem, obec Bílý Potok MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 6979/2023/OD/Bu, MUF 731/2023/OD/Bu 14.3.2023 - 30.3.2023 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na silnici ev. č. II/290 v Raspenavě (ul. Fučíkova) MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
14.3.2023 - 30.3.2023 Usnesení - 2. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 1. března 2023 Město Frýdlant Usnesení
9.3.2023 - 5.4.2023 Oznámení místa a termínu veřejného projednání spojeného s výkladem k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Mníšek (dále jen „Změna č. 3“) a jeho vystavení Jiný úřad Veřejná vyhláška
OMS/2023 9.3.2023 - 27.3.2023 Řízení o pronájmu prostor sloužících podnikání - v přízemí objektu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant Město Frýdlant - odbor majetkosprávní Veřejná vyhláška
KULK 17531/2023-OÚP 8.3.2023 - 26.4.2023 Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání návrhu Krajský úřad Libereckého kraje Oznámení
KULK 74611/2022/280.9/Pc 6.3.2023 - 22.3.2023 Rozhodnutí_Silnice III/2918 Horní Řasnice – Srbská – st. hranice a silnice III/2915 – křižovatka s II/291 – Dolní Řasnice Krajský úřad Libereckého kraje Veřejná vyhláška
MUF 5176/2023/OKU/POD/Sv 24.2.2023 - 1.1.2024 Aktualizovaný seznam nemovitostí s tzv. nedostatečně identifikovatelnými vlastníky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Výzva
43855/23/2601-00540-501766 20.2.2023 - 22.3.2023 Dražební vyhláška Finanční úřad Liberec Veřejná vyhláška
13.2.2023 - 17.5.2023 Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2023 Jiný úřad -----
9.2.2023 - 31.12.2023 Bytové hospodářství Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2023 Jiný úřad Zpráva
11.1.2023 - 31.12.2023 Školní jídelna Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2028 ----- Zpráva
11.1.2023 - 31.12.2023 Školní jídelna Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2023 ----- Zpráva
OF/2023 11.1.2023 - 11.4.2023 Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2023 Město Frýdlant Výzva
10.1.2023 - 31.12.2023 ZŠ, ZuŠ a MŠ Frýdlant - Rozpočet hospodaření na rok 2023 Jiný úřad Zpráva
OF/2023 6.1.2023 - do odvolání Město Frýdlant - Schválené rozpočtové provizorium na r. 2023 Město Frýdlant -----
5.1.2023 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Oznámení o zveřejnění na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů DSO Mikroregion Frýdlantsko Zpráva
5.1.2023 - do odvolání Svazek obcí SMRK - Střednědobý výhled r. 2024 a 2025 Jiný úřad -----
5.1.2023 - do odvolání Svazek obcí SMRK - Rozpočet na rok 2023 Jiný úřad -----
OMS/2023 3.1.2023 - 3.7.2023 Oznámení o možnosti se přihlásit k opuštěným hrobkám Město Frýdlant - odbor majetkosprávní Oznámení
23.11.2022 - 31.12.2023 ZŠ speciální Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na rok 2023 Jiný úřad Zpráva
MZE-59640/2022-16212 4.11.2022 - 31.12.2023 Opatření obecné povahy 1/2022 ----- Veřejná vyhláška
5.9.2022 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant - aktualizace Jiný úřad Oznámení
13.7.2022 - 30.6.2023 PROGRAM + VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY FRÝDLANT A NA ÚZEMÍ PAMÁTKOVÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA HRADU A ZÁMKU FRÝDLANT A KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI Město Frýdlant Výzva
30.6.2022 - 30.6.2025 DSO - Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku Jiný úřad Zpráva
OF/2022 30.6.2022 - do odvolání Město Frýdlant - Závěrečný účet za rok 2021 Město Frýdlant Zpráva
22.6.2022 - do odvolání Seznam registračních úřadů pro příjem kandidátních listin Městský úřad Frýdlant Oznámení
Taj/2022 23.5.2022 - do odvolání VOLEBNÍ INFORMACE_Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran Městský úřad Frýdlant -----
19.5.2022 - do odvolání Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Frýdlant na volební období 2022 - 2026 Městský úřad Frýdlant Oznámení
7.3.2022 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2022 Jiný úřad Zpráva
OF/2022 2.3.2022 - do odvolání Město Frýdlant - Schválený rozpočet na r. 2022 Město Frýdlant Zpráva
24.11.2021 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2022 Jiný úřad Zpráva
usn. RM 2075/2021 z 10/05/2021 1.9.2021 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky Město Frýdlant Oznámení
13.8.2021 - 30.8.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant - rekonstrukce střechy MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejnoprávní smlouva
DSO MF/2021/Por 29.7.2021 - 30.7.2024 Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu 2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko Smlouvy o poskytnutí dotace
31.5.2021 - 31.5.2024 Veřejnoprávní smlouva Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
2021/OF/Něm. 28.4.2021 - do odvolání Město Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2026 Město Frýdlant Zpráva
DSO usn. č. 44/2020 19.2.2021 - do odvolání Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko na r. 2021 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Oznámení
4.11.2020 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2022-2026 ----- Zpráva
4.11.2020 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2021 ----- Zpráva
KHSLB 20467/2020 12.10.2020 - do odvolání Nařízení KHS LK č. 4/2020 o zrušení mimořádných opatření KHS LK č. 1/2020 a č. 3/2020 ----- Nařízení
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diakonie Beránek z.s.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Most k naději, z.s.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Člověk v tísni) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (ADVAITA, z. ú.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Centrum LIRA, z. ú.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Maják NMPS, z. ú.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Domov Raspenava, příspěvková organizace) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diakonie ČCE) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diecézní charita Litoměřice) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
2.1.2020 - do odvolání Město Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč - na r. 2021 - 2024 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load