ENDEFRRUPLNLSPIT

Co je nového? Co se děje?

Projekt KADDEMF teď sbírá údaje

Jaký máte názor na kouření, pití alkoholu a na braní drog? Vadí vám, když děti bezostyšně kouří na ulici nebo se mládež velmi jednoduše dostane k alkoholu? Bydlíte-li ve Frýdlantu nebo se zde třeba pracovně zdržujete, pak vězte, že Město Frýdlant zajímají vaše názory, náhledy, postoje, připomínky a nápady právě v této problematice.

14.11.2013 9:39:03 | přečteno 595x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Běží třetí kolo dotazníkové akce KADDEMF 2013!

Každých 6 -10 sekund zemře na naší planetě jeden člověk na následky kouření. Ročně zemře na následky kouření 18 000 Čechů, to představuje 50 - 60 osob denně. Nadužívání alkoholu  patří mezi nejzávažnější formy závislosti - člověka postihne jak v oblasti zdraví, ale i v rodině a zaměstnání. Užívání drog pak vede k celkové degeneraci a rozpadu osobnosti.

15.10.2013 14:01:36 - aktualizováno 30.10.2013 12:24:58 | přečteno 1510x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Dospívající a poškození mozku vlivem alkoholu

Také tolerujete občasné pití alkoholu svých dospívajících dětí? Ano? Pak byste si měli přečíst ikona souboruodborný článek  psychologa Ladislava Czémyho a psychiatra Karla Nešpora, kteří se závislostmi zabývají a jsou našimi předními odborníky. S alkoholovými a jinými závislostmi pomáhá svými poradnami POSEC - Poradní a setkávací centrum ve Frýdlantě. (aš)

26.7.2013 11:36:56 | přečteno 671x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Obec a hazard, hazardující obec ...

"Debata o hazardu se v Česku do značné míry přesunula na místní úroveň. Místní samosprávy by měly odpovědně zvažovat rozhodnutí v této oblasti. Mohou podstatným způsobem ovlivnit zdravotní stav obyvatel i tamní atmosféru," říká přední český odborník na závislosti prim. MUDr. Karel Nešpor.

3.6.2013 17:10:53 | přečteno 904x | příspěvků: 2 | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Pomáháme lidem, pro které změna znamená život – ADVAITA, o. s.

Naše sdružení již patnáct let působí v oblasti prevence a léčby závislostí v Centru ambulantních služeb v Liberci a přes půl roku poskytuje své služby také ve frýdlantském Poradním a setkávacím centru. Každé sudé úterý tu naši odborní zaměstnanci nabízí poradenství osobám závislým na návykových látkách a hazardním hráčství, osobám experimentujícím s drogami a jejich blízkým. Abychom vám více přiblížili naši činnost, seznámíme vás s  příběhy vybraných klientů. Jména jsou pro zachování anonymity smyšlená.

16.4.2013 7:42:42 | přečteno 1187x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Prevence sociálně patologických jevů je na škole samozřejmostí

Problematika sociálně patologických jevů je v současné době celospolečenským problémem, a proto i naše škola vypracovala Minimální preventivní program, v rámci kterého se snažíme o systematické, nepřetržité a nenásilné pozitivní působení na žáky po celou dobu školní docházky. Naším cílem je minimalizovat a eliminovat všechny sociálně patologické jevy ve škole. Je zásluhou celého pedagogického sboru a úzké spolupráce s rodiči, že mezi žáky panují zdravé sociální vztahy, přátelská atmosféra a negativní jevy se zde prakticky nevyskytují.

15.4.2013 7:45:05 | přečteno 962x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Ve Frýdlantu budou rozdávat „zdravé“ rady

logo VZP
21.1.2013 16:39:33 | přečteno 727x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Klub duševního zdraví zatím není!

Činnost Klubu duševního zdraví byla zatím pozastavena. Věříme, že se nám brzo podaří získat poskytovatele této služby pro psychiatricky nemocné osoby a jejich blízké. (aš)

21.11.2012 15:54:38 | přečteno 610x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Dětská psycholožka v POSECu

Mgr. Jarmila Kozáková

Do konce roku 2012 bude dětská psycholožka Mgr. Jarmila Kozáková sloužit v POSECu ještě 12. a 19. listopadu, 3. prosince, a pak až 14. ledna 2013.

6.11.2012 7:27:24 | přečteno 1032x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Mluvte se svými rodiči a prarodiči o možném nebezpečí!

Starosta města Frýdlant Dan Ramzer upozorňuje, že se na území Frýdlantského výběžku pohybují falešní podomní obchodníci. Pod záminkou výhodného obchodu se vloudí do domácnosti, kde pak velmi šikovně prošmejdí, co se dá, a odnášejí si hlavně finanční hotovost. Pro svou činnost si vybírají hlavně staré lidi, které pak připraví o jejich mnohdy celoživotní úspory.

4.10.2012 9:03:43 | přečteno 795x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load