ENDEFRRUPLNLSPIT

Co je nového? Co se děje?

Školní preventisté v POSECu diskutovali o kompetencích a možnostech řešení negativního chování žáků

Preventisté_v_POSECu

Pro informace o kompetencích PČR, obce a školy při řešení sociálně patologických jevů žáků na škole a mimo školu přišli do Poradního a setkávacího centra v úterý 8. dubna 2008 metodici prevence škol z Frýdlantského výběžku. Hosty setkání byli por. Mgr. Monika Prousková, vyšetřovatelka skupiny kriminální policie a npor. Bc. Josef Košek, vedoucí obvodního oddělení PČR ve Frýdlantu. Legislativní rámec činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Frýdlant prezentoval jeho vedoucí pan Dušan Václavíček. Město Frýdlant zastupovala Mgr. Alena Švejdová, manažer prevence kriminality Města Frýdlant, která přítomné informovala o zrealizovaných i aktuálních projektech města v oblasti bezpečnosti a prevence.

15.4.2008 10:18:46 - aktualizováno 23.4.2008 15:28:42 | přečteno 1194x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

POSEC a VZP zve občany Frýdlantu na Den zdraví

Den zdraví 2007

Letos již pošesté pořádá Poradní a setkávací centrum ve spolupráci s Krajskou pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny Libereckého kraje tradiční Den zdraví. V úterý 15. dubna mohou zájemci z řad zaměstnanců Městského úřadu Frýdlant a rovněž z řad veřejnosti podstoupit orientační preventivní měření hodnot krevního tlaku, hladiny cholesterolu a tělesného tuku. Akce se opět uskuteční v Poradním a setkávacím centru v Děkanské ulici.

26.3.2008 13:44:26 | přečteno 1428x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Občanská poradna pomáhá v POSECu již pátým rokem

Jan Samšiňák

Občanům Frýdlantského výběžku nabízí své služby Občanská poradna v Poradním a setkávacím centru již pátým rokem. Každý čtvrtek v odpoledních hodinách poskytujeme poradenství v oblasti sociálně právní, pracovně právní, bydlení, lidských práv, správního řádu, ochrany spotřebitele, mezilidských a majetkoprávních vztahů.

18.2.2008 12:24:47 | přečteno 2923x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Poradci se sešli v POSECu

Ve středu 6. února se v POSECu v odpoledních hodinách sešli realizátoři poradenství na výroční pracovní schůzce. Tématem jednání bylo zhodnocení činnosti jednotlivých programů POSECu v roce 2007. Účastníci se zamýšleli i nad možnostmi zkvalitnění a zpestření služeb nabízených klientům.

8.2.2008 10:53:07 | přečteno 1272x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Nabídka interaktivních besed s Mgr. Igorem Pavelčákem

I v tomto roce mohou zájemci navštívit interaktivní besedy lektora Mgr. Pavelčáka, které se budou konat opět v knihovně ve Vratislavicích nad Nisou. Besedy probíhají metodou rodiných konstelací.

23.1.2008 14:04:22 | přečteno 972x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Opravdu není potřeba?

Otázku v titulku tohoto článku si položil starosta Pertoltic pan Viktor Podmanický. Zamýšlí se v něm nad existencí a rozsahem činnosti Poradního a setkávacího centra v budoucnu.

21.11.2007 10:36:18 | přečteno 969x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Jak na konflikty ve třídě

Účastníci pracovního semináře

Téměř třicet pedagogů škol celého Frýdlantského výběžku se sešlo v úterý 30. října odpoledne v zasedací místnosti frýdlantské radnice. Poradní a setkávací centrum ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Liberci pořádalo praktický seminář na téma Prevence konfliktů ve třídě aneb jak využít třídnickou hodinu.

5.11.2007 14:40:45 - aktualizováno 5.11.2007 15:15:42 | přečteno 1718x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Programy POSECu s novými realizátory

KDZ

V důsledku organizačních změn, které se udály na straně přímých poskytovatelů služeb - tzv. relizátorů programů POSECu, jsme v POSECu museli hledat řešení, jak zajistit plynulé pokračování naší činnosti. Dva z programů POSECu zaznamenaly v průběhu tohoto roku změnu v osobě - subjektu realizátora.

5.9.2007 16:24:07 - aktualizováno 10.9.2007 8:41:45 | přečteno 730x | sochova | Celý článek
 

Ukradené dítě - darované dítě

Někdy se v rodině stane, že se například dcera nemůže vymanit z vlivu své matky a „aby už měla pokoj“, přenechá své matce místo sebe své dítě. Jiný model je, když matka „daruje“ své dítě ze strachu, aby například její matka měla ještě proč žít.

15.8.2007 10:59:06 - aktualizováno 5.9.2007 15:27:21 | přečteno 1138x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 

Hodný sourozenec

Do mé poradny v POSECu (Poradenství pro dospívající a dospělé) přicházejí mimo jiné také rodiče v případě, kdy jejich děti například berou drogy nebo se jim stane „jiný úraz“.
Pokud se v rodině stane něco takového, zasáhne to vždy i ostatní členy rodiny. Pozornost a největší část investic se soustředí v tu chvíli na „postiženého“, tedy problémové dítě. V praxi při práci s rodinami to pak vypadá tak, že zakázka rodičů je: „Jak to udělat, aby naše dítě přestalo brát drogy?“.

15.8.2007 10:19:22 - aktualizováno 5.9.2007 15:28:19 | přečteno 987x | příspěvků: 0 | sochova | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load