ENDEFRRUPLNLSPIT

Realizované akce 2012


Povodně 2010 – Frýdlant, odvodnění prostoru nad ZŠ Purkyňova

Cílem akce bylo zkapacitnění odvodňovacích příkopů tvárnicemi a opravy asfaltového povrchu komunikace. V důsledku srpnové povodně došlo ke sesuvu půdy s následným poškozením uhelného a školního areálu. Celkově bylo provedeno 264 m dešťové kanalizace, 67m příkopových tvárnic a 1265m² asfaltového povrchu.  

3.6.2013 14:09:50 | přečteno 377x | Roman Műller | Celý článek
 

Ošetření a dosadba Barevné ovocné aleje

Cílem opatření bylo provedení výchovných řezů, dosadby odumřelých dřevin, instalace ochran u jednostranného stromořadí v prostoru cyklostezky pod Supím vrchem

3.6.2013 14:12:28 | přečteno 444x | Roman Műller | Celý článek
 

Rekonstrukce vozu CAS32 - Frýdlant

Cílem akce bylo provedení rekonstrukce vozidla CAS32 T 815 (rok výroby 1990), které bylo ve velmi špatném technickém stavu (jednotlivé aktivity: oprava brzdové soustavy, přetěsnění motoru, výměna pryžových součástí na podvozku, výměna nádrže na vodu a pěnidlo, výměna elektroinstalace a kompletní oprava karosářských prvků na nástavbě.  

3.6.2013 14:14:07 | přečteno 564x | Roman Műller | Celý článek
 

Doplnění vybavení do zásahových vozidel – Frýdlant

V rámci snížení rizik a zvýšení akceschopnosti byly do zasahavých vozidel jednotky SDH Frýdlant pořízeny technické prostředky nezbytné k zásahům (vyváděcí masky, zásahové přilby, ruční hydraulická pumpa pro vyprošťovací). 

3.6.2013 14:20:08 | přečteno 373x | Roman Műller | Celý článek
 

Fitness hřiště pro seniory v areálu DPS ve Frýdlantě

Záměrem akce je vybudování venkovního fitness pro seniory v areálu Domu s pečovatelskou službou. Jedná se o instalaci 3 ks cvičebních ocelových prvků ukotvených v betonovém základu. 

3.6.2013 14:31:14 | přečteno 584x | Roman Műller | Celý článek
 

Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce památkově chráněného objektu

Cílem akce byla rekonstrukce památkově chráněného objektu (bývalý Špitálek), který bude v budoucnosti sloužit pro muzejní účely. Stavební práce byly provedeny v následujícím rozsahu: výměna střešní krytiny a krovu, oprava omítek a malby, výměna podlahové krytiny, parkovací plocha, pec, venkovní schodiště. 

3.6.2013 14:37:33 | přečteno 478x | Roman Műller | Celý článek
 

Fond solidarity EU (SOD, oprava hasičárny, DPP)

Z dotace byly hrazeny náklady spojené s likvidací povodňových škod (oprava hasičské zbrojnice, činnost dobrovolných hasičů a občanů odstraňující následky povodně, instalace preventivních zábran na břehu řeky Smědé, obnova inženýrských sítí v ul. Kostelní).  

3.6.2013 14:39:46 | přečteno 1201x | Roman Műller | Celý článek
 

Fond solidarity EU (Bytové hospodářství Frýdlant )

V rámci likvidace povodňových škod byla provedena obnova základních funkcí poškozeného majetku ve vlastnictví Města Frýdlant bytových domů v ul. Zámecká č.p. 4051, ul. Tyršova č.p. 729, Komenského nábřeží č.p. 723, ul. Vrchlického č.p. 476, 469, ul. Míru137, 172, 630. 

3.6.2013 14:41:45 | přečteno 488x | Roman Műller | Celý článek
 

Fond solidarity EU (tři mosty v ul. Dlouhá a opěrná zeď ul. Míru)

Cílem akce byla oprava opěrné zdi včetně úpravy chodníkových těles v ul. Míru a dále oprava tří mostů v ul. Dlouhá, Frýdlant. Provizorní lávky byly nainstalovány po ničivých povodních a nyní byly nahrazeny plnohodnotnými mosty. 

3.6.2013 14:48:00 | přečteno 495x | Roman Műller | Celý článek
 
3.6.2013 13:41:15 | přečteno 495x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load