ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Aktualizovaný seznam nemovitostí s tzv. nedostatečně identifikovatelnými vlastníky

Číslo jednací:MUF 5176/2023/OKU/POD/Sv
Den vyvěšení:24.2.2023
Den sejmutí:1.1.2024
Zdroj oznámení:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
Typ oznámení:Výzva

Podrobnosti:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v pl. zn. zveřejňuje 

aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, 

které se na území města Frýdlant nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.

Informační brožura k problematice nedostatečně identifikovatelných vlastníků je pro svůj velký objem pro občany k dispozici v podatelně MěÚ Frýdlant v její provozní dobu nebo na el. úřední desce na www.mesto-frydlant.cz  do 01. ledna 2024.

 

Frýdlant 23/02/2023
Mgr. Alena Švejdová, podatelna MěÚ Frýdlant


 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load