ENDEFRRUPLNLSPIT

Odbor kultury a cestovního ruchu

Nově odhalená renesance ve Frýdlantu

renesance 1

Další důvod proč být pyšný na své město, na místo kde žijeme, nám ukázaly výsledky právě probíhajícího restaurátorského průzkumu na stěnách hrobky Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže. Pod vrstvami monochromních nátěrů a jednou zcela umělecky nehodnotnou vrstvou z 19. století, byla nalezena vrstva původní renesanční výmalby.

5.6.2010 9:31:12 | přečteno 2061x | sobotova | Celý článek
 

Zrestaurovaní putti

putti 2

Kdo jsou to putii? Kde máme ve Frýdlantu tyto malé postavičky? Kterou fasádu zdobí?

4.6.2010 9:12:27 | přečteno 964x | sobotova | Celý článek
 

Práce na Betlému byly započaty

PICT8186

Minulý týden se opět rozeběhly stavební práce na objektu Betlém v Zahradní ulici. V těchto dnech je možné sledovat řemeslníky při používání staré techniky- vymazávání hrázděných stěn. Namočenou slámou jsou omotány štípané výztuže stěn a na vymazání je použita původní směs tvořena jílem a řezankou. Pokud máte zájem vidět tuto historickou stavební techniku, tak neváhejte.

22.4.2010 8:18:59 | přečteno 943x | Roman Műller | Celý článek
 

Zpráva o výsledku jednání komise státní památkové péče

Zpráva o výsledku jednání komise státní památkové péče -Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2010

9.3.2010 11:17:42 | přečteno 729x | Roman Műller | Celý článek
 

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2010

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2010 již potřetí Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru kultury, pam.péče a cestovního ruchu Městského úřadu ve Frýdlantu do 1.března 2010. Další podrobnosti včetně odkazu na elektronickou žádost najdete v následujícím textu.

21.1.2010 8:48:23 | přečteno 787x | Roman Műller | Celý článek
 

Chcete získat finanční prostředky na obnovu své kulturní památky v letošním roce ?

O Havarijním programu Ministerstva kultury ČR

5.1.2010 9:29:39 | přečteno 872x | Roman Műller | Celý článek
 

Máte zájem získat peníze na obnovu svého objektu, který je kulturní památkou?

12 001

Do 1. listopadu 2009 podejte žádost! Program Regenerace městské památkové zóny Frýdlant pro rok 2010 je tu pro vás!

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2010 první část Programu regenerace MPZ a MPR, kterou je zpracování a zaslání Anketního dotazníku tohoto programu.
Součástí anketního dotazníku je soupis finančních požadavků od vlastníků nemovitostí, které jsou kulturními památkami, a nacházejí se na území městské památkové zóny (MPZ) Frýdlant. Dotazník zpracuje město Frýdlant prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant.

22.9.2009 21:49:51 | přečteno 886x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Zpráva z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ

V současné době registruje Městský úřad Frýdlant, odbor památkové péče a cestovního ruchu, zvýšený zájem o stavební úpravy objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant a Památkového ochranného pásma státního hradu a zámku Frýdlant, v souvislosti s úsporou energií a celkového zlepšení standardu bydlení.

29.7.2009 8:47:02 | přečteno 984x | Roman Műller | Celý článek
 

Zpráva o výsledku 2. kola Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou půso

Ministerstvo kultury ČR uvolnilo Městu Frýdlant v rámci Programu obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2009 celkem 571 000,- Kč, o něco méně než v roce loňském.

25.5.2009 9:52:09 | přečteno 664x | Roman Műller | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load