ENDEFRRUPLNLSPIT

O rekonstrukci betlému

Resize of DSC 0116

Zde naleznete články, které popisovaly probíhající rekonstrukci

DSC07792, obrázek se otevře v novém okně

Paní Lucie Kubátová, majitelka betlému ve Frýdlantě a pravnučka jeho stavitele, přebírá cenu z mezinárodní soutěže zaměřené na rekonstrukci podstávkových domů. Objekt frýdlantského Simonova betlému je vzorově rekonstruován a v soutěži se jako jediný z České republiky umístil na stupni vítězů. Gratulujeme! Více v převzatých článcích:

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/frydlant-se-chlubi-dalsi-cenou-za-jeden-podstavkov.html 

http://www.stiftung-umgebindehaus.de/umgebindehauspreis.htm

Zpráva televize RTM

Návrat architektonického díla našich předků mezi nás je název článku z května 2011.

Advent v betlému 2010

Ačkoli je frýdlantský mechanický betlém stále v rukou mistrů restaurátorů, dovolujeme si Vás ikona souborupozvat na návštěvu zrekonstruovaného objektu betlému, kterou bude doprovázet výstava fotografií z proběhlé rekonstrukce a samozřejmě nebude chybět společnými silami v loňském roce vyrobený papírový betlém.

Objekt bude přístupný o každé adventní neděli, tedy 28. 11., 5., 12. a 19. 12. 2010 vždy od 10:00 do 17:00 hodin.

Těšíme se na Vás!

Je podzim 2009. Co je již hotovo?

Jak jste již mnozí zvídaví postřehli, v letošním roce byly započaty, a přes léto k podzimu, hodně pokročily, stavební páce na zajištění objektu „Betlému„ v Zahradní ulici po statické stránce.

Na počátku prací došlo k snesení dřevěného opláštění na všech zakrytých konstrukcích, postupnému podbetonování základových konstrukcí, vynesení objektu a jeho „vyrovnání“ pomocí heverů, doplnění spodních částí srubové světničky (nové trámy), výměně poškozených podstávek, odstranění poškozené stropní konstrukce, doplnění a výměně poškozené pozednice, sloupků a křížů v hrázděných stěnách. Rozsah tesařských prací vedl k navrácení původních prvků, jenž jsou stěžejní pro statiku dřevěného nosného skeletu a to bez užití dnešních ztužujících prvků v podobě železných táhel.

V přízemí roubené světnice došlo k vytvoření nových spodních odizolovaných vrstev. Hrázděné stěny, které byly v dobrém stavu, byly ponechány, poškozené stěny s jejich výplněmi byly nahrazeny novými výplněmi ze štípaných smrkových tyčí a omazány nově použitou směsí z původní vymazávky. Jednotlivé konce krokví, které byly uhnilé, či doplněné příložkami z pozdějších úprav, byly přeplátovaným tesařským způsobem doplněny a hrany konců trámů byly upraveny dle jedné zachovalé krokve. Dřevěné snesené opláštění bylo očištěno, repasováno.

Taktéž veškerá okna a dveře na objektu byly repasovány. Dřevěné prvky objektu byly ošetřeny chemickým prostředkem proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám. Zděná část objektu (JZ strana - čedičová stěna), která byla poškozena statickými trhlinami, byla snesena a následně opětovně postavena na nové základy s užitím původního čedičového kamene. Na závěr byla tato stěna omítnuta vápennou omítkou, při kopírování plasticity jednotlivých kamenů. Betonový skelet na SV straně objektu byl snesen a po novém vyvázání a doplnění dřevěného skeletu (hrázděná stěna), byla na nové základy vyzděna nová stěna z plných pálených cihel. Práce budou dokončeny osazením všech výplní a zakrytím stěn repasovaným opláštěním.

Určitě všímavým pozorovatelům neušlo, že nejvíce se činili na objektu tesaři, kteří velmi pečlivě vyměňovali a nahrazovali pouze prokazatelně poškozené části dřevěných prvků za tvarové kopie a to tesařskými technikami. Proto zde najdete větší množství použitých dřevěných kolíků, vše na přeplátovaných spojích. Nově byly nahrazeny, dřevokazným hmyzem takřka „rozpadlé“, dřevěné výplně hrázděných stěn, a to štípanou smrkovou tyčovinou, přesně dle původní technologie. Proto, pokud chcete vidět ještě „kus starého řemesla“, tak neváhejte a běžte se podívat řemeslníkům pod ruku, neboť až dojde k nanesení nových vymazávek, budou hrázděné stěny opět zakryty ochranným opláštěním.

Další informace o rekonstrukci frýdlantského betlému i s fotografiemi najdete ikona souboruzde.

Ing. Sobotová Věra

MěÚ Frýdlant

Betlém bez betlému

To, že se ve Frýdlantě na konci dubna na čas uzavřela oblíbená historická památka - mechanický betlém Gustava Simona v Zahradní ulici, už víme. Co se ale děje dál?

Resize of DSC 0126, obrázek se otevře v novém okně Resize of DSC 0137, obrázek se otevře v novém okně

Během víkendu 1. - 3. května. 2009 se do své práce pustili licencovaní restaurátoři. Celý betlém a jeho mechanismus byl postupně odborně rozebrán, zabalen, uskladněn do přepravních nádob a nakonec odvezen. Veškerá činnost byla dokumentována podrobnými zápisky, fotoaparátem a videokamerou. V současnosti se vypracovává nálezová zpráva, po jejím dokončení započne samotné restaurování. „Objekt betlému je tedy prázdný, připravený k rekonstrukci, která započne 2. června 2009 předáním stavby firmě Durango, s. r. o., jež bude rekonstrukci provádět,“ informovala Lucie Kubátová, pravnučka stavitele betlému, která nyní betlém vlastní.

Resize of DSC 0123, obrázek se otevře v novém okně Resize of DSC 0139, obrázek se otevře v novém okně Resize of DSC 0141, obrázek se otevře v novém okně

Resize of DSC 0143, obrázek se otevře v novém okně Resize of DSC 0145, obrázek se otevře v novém okně

Na podporu dvouleté rekonstrukce betlému vyhlásilo město Frýdlant veřejnou sbírku Zachraňme frýdlantský betlém! Příspěvky je možné zacílit na jednotlivé figurky či kulisy betlému, které si mohou zájemci vybrat v katalogu na www.mesto-frydlant.cz pod banerem SBÍRKA NA BETLÉM.

Dárci mohou také přispět na účet Veřejná sbírka - betlém č. 43-4533440277/0100 nebo do pokladniček umístěných na různých místech města Frýdlant.

sbirka betlem, obrázek se otevře v novém okně


Celou sbírku provází logo z dílny Petra Bímy.

Foto: Zbyněk Kubát
Frýdlant 01/06/09

Nutnost rekonstrukce

V součastné době lze stav objektu v Zahradní ulici, ve kterém je umístěn pohyblivý betlém, charakterizovat jako havarijní, neboť část dřevěných konstrukcí je již dožilá, provizorně zajištěna drobnými stavebními zásahy z minulých let.

Díky podpoře Zastupitelstva města Frýdlant bude od 1. května 2009 po dva roky probíhat rekonstrukce objektu (jeho statické zajištění), a to přes založení nových základů objektu, opravu roubené části, opravu podstávek, statického zajištění krovu až po výměnu dožilé střešní krytiny.
Toto vše za předpokladu, že nejdřív dojde k vystěhování samotného mechanického betlému, který je „vsazen” do interiéru světnice objektu a na nějž se také vztahuje památková ochrana. Z těchto důvodů se na jeho obnově (restaurování) budou podílet restaurátoři vlastnící příslušné povolení Ministerstva kultury ČR v daném oboru. Jeden restaurátor vrátí „původní lesk a slávu” papírovým částem, druhý dřevěným, včetně stavby nové samonosné konstrukce a poslední restaurátor bude mít na starost pohyblivé figurky a mechanismy. Pro tento nelehký úkol se nám podařilo nadchnout p. Andrese, který se stará o Národní kulturní památku, Třebechovický Proboštův betlém. O samotné složitosti restaurátorského zásahu Vás budeme průběžně informovat.Betlém by měl být podle plánu znovu přístupný veřejnosti v květnu 2011.

Frýdlant 20/04/09
Ing. Sobotová Věra,
referent odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel. 48...

23.5.2009 15:24:14 - aktualizováno 8.7.2011 11:02:18 | přečteno 6189x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load