ENDEFRRUPLNLSPIT

Setkání informačních center Libereckého kraje bylo tentokrát ve Frýdlantě

Setkání IC

Setkání informačních center proběhlo ve čtvrtek 18. dubna 2013 v zasedací místnosti frýdlantské radnice. Zúčastnilo se na 13 informačních center a přidružených organizací zaměřených na cestovní ruch. Účastníci si vzájemně předali informační a propagační materiály, které jsou nyní pro veřejnost dostupné na informačních centrech v Libereckém kraji.

Za město Frýdlant návštěvníky přivítal starosta Ing. Dan Ramzer. Následně paní Renata Van Vleet informovala o projektech a plánovaných aktivitách Turistického regionu Jizerské hory.

Významným hostem setkání byla paní PhDr. Jitka Doubnerová z Místní akční skupiny, která představila nový propagační materiál s názvem „Muzea a expozice Frýdlantsko“. Brožurka představuje návštěvníkům Frýdlantského výběžku celkem 16 objektů se zajímavými expozicemi a pamětihodnostmi. Materiál je volně k dispozici na informačních centrech Libereckého kraje.

Ing. Libor Štrom (vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant) a Marie Kolářová (vedoucí Městského informačního centra Frýdlant) informovali zúčastněné o turistických atraktivitách města a objektech provozovaných MěÚ Frýdlant a představili nový propagační materiál nazvaný „Frýdlantský pas“. Dále návštěvníkům připomněli akce pravidelně pořádané ve Frýdlantu, zejména potom Jazzovou dílnu, Dny evropského historického dědictví, Martinské posvícení a Frýdlantský advent. Byly předány kontakty pro případný zájem o účast ze stran regionálních výrobců, trhovců a umělců.

Návštěvníci byli pozváni na květnové Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě, dozvěděli se o novinkách, které přinese letošní program VS a připomněli si program „3 ze 4“, který umožňuje návštěvníkům města získat vstupenku na Valdštejnské slavnosti zdarma.

Na závěr programu účastníci navštívili Městské muzeum Frýdlant s právě probíhající tematickou výstavou „Velké prádlo našich babiček“, která vznikla díky ochotě a dobré vůli soukromých vlastníků, kteří nezištně zapůjčili, nebo darovali exponáty. Vystoupali na 48 m vysokou radniční věž a nahlédli do obřadní síně frýdlantské radnice. Dále si prohlédli novou expozici Městského muzea v budově Špitálku, který byl slavnostně otevřen teprve v červnu 2013 a pohyblivý frýdlantský Betlém, také kompletně zrekonstruovaný a znovuotevřený v prosinci 2012.
Nezapomenutelným zážitkem byla jistě i návštěva kostela Nalezení sv. Kříže s přednáškou paní Ivy Beranové (vedoucí Městského muzea Frýdlant), která účastníkům představila Posmrtný portrét Melchiora z Redernu a unikátní Redernovskou hrobku.

Po skončení programu někteří účastníci zavítali také na Státní hrad a zámek Frýdlant. Návštěvou všech veřejnosti přístupných historických objektů tak získali komplexní přehled o možnostech cestovního ruchu a turistického vyžití ve Frýdlantu.

Foto: Marie Kolářová
Frýdlant 10/05/2013
Marie Kolářová, Městské informační centrum Frýdlant, tel. 482 464 013

10.5.2013 14:53:37 - aktualizováno 14.3.2014 14:35:50 | přečteno 1272x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load