ENDEFRRUPLNLSPIT

Leden 2020

A máme tu magický rok 2020 Co nám asi přinese rok 2020, říkali jsme si jistě všichni při přípitku končícího roku 2019? Kam nás zavede v našich životech? To teprve uvidíme. Dejme mu šanci, ať nás překvapí a zatím si zrekapitulujme rok 2019. V tomto případě tedy to, co se v jeho průběhu událo v Městské knihovně Frýdlant.

Hned v únoru nám Šárka Mazánková povyprávěla o stromech a alejích Frýdlantska a Libereckého kraje.

Březen byl ve znamení dětské detektivky. Jiří W. Procházka ve svém autorském čtení přiblížil tvorbu a vznik detektivního románu a „čtvrťákům“ ukázal ve svém zábavném workschopu s vynálezcem Alvou, jaký je rozdíl mezi komiksem, knížkou a animovaným večerníčkem.

Vynálezcem Alvou jsme se nechali inspirovat i v knihovně a půjčili si od něj jeho stroj času, který se stal tématem večera Noci s Andersenem. Pro andersenovské spáče ze ZŠ Bělíkova jsme připravili hru na Stroj času s tajemnou stezkou odvahy na školní půdu, kam skřítek Knihomol poschovával několik knížek z knihovny. Do poklidného andersenovského večera se ozvala výzva najít a sestrojit stroj času, kterým by se děti přesunuly do pohádky. Děti se tak staly cestovateli v čase, našly porouchaný stroj a jednotlivé součástky. Jejich velkým pomocníkem jim byl právě vynálezce Alva, který našel tajný nákres stroje času.

V dubnu jsme přivítali v muzeu Špitálek Josefa Pepsona Snětivého a jeho program ĎÁBEL VALDŠTEJN (aneb Pozoruhodný vzestup vévody frýdlantského)

Ve své přednášce věnované Valdštejnovi promluvil Josef Pepson Snětivý, spisovatel, hudebník a šéfredaktor Edice Český ČAS. Společně s ním jsme se ponořili pod „oficiální“ fakta, aby před námi vyvstala nadčasová osobnost, která ani zdaleka nebyla jen temná a negativní. Ano, císařský generalissimus byl mimořádně domýšlivý, arogantní a bezohledný, ale měl i příjemnější tvář.

Velkým překvapením pro všechny přítomné „posluchače“ byl samotný Valdštejn, který se přišel podívat, jak je o něm smýšleno v literárních kruzích. Vzájemný hovor mezi Valdštejnem a Josefem Snětivým přinesl všem přítomným nové poznatky a vidění, jak pohlížet na historii. Opět se můžete těšit na pokračování tohoto rozhovoru  v historickém „duchu“ v přednášce PÁD ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA (aneb Krutý konec vévody frýdlantského) a to již 25. 2. 2020. Pozvánku a bližší informace najdete v únorovém čísle Frýdlantského zpravodaje.

Červnové slavnostní pasování na čtenáře prožilo v pondělí 10. 6. 2019 v obřadní síni frýdlantské radnice na sto prvňáčků ze všech frýdlantských škol. Pasování se ujala frýdlantská rodačka Sandra Dražilová Zlámalová, která představila dětem svou zbrusu novou knížku Čarodějnice Bordelína.

Zaklínadlem čarodějnice Bordelíny a čtenářskou formulí ztvrdili malí žáčci, že se z nich oficiálně stali čtenáři. Slavnostním čtenářským ceremoniálem provázel po celé dopoledne opravdový kostýmovaný šlechtic v podání Petra Stodoly s jeho chotí. Každý malý čtenář obdržel jako dárek pamětní čtenářský diplom a dvě knižní záložky, tu první od autorky Sandry Dražilové s čarodějnicí  Bordelínou, ta druhá obsahovala informace o knihovně. Z projektu Svazu knihovníků „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ dostaly děti knižní dárek - knížku Kde se nosí krky od Miroslava Tvrze.

Loňský podzim začal pro nás všechny významnou literární lahůdkou v podobě návštěvy spisovatele Vlastimila Vondrušky, který zavítal do Frýdlantu 17. září 2019. Očekávali jsme značný zájem o tento pořad

a nebyli jsme zklamáni. Vlastimil Vondruška je široké veřejnosti známý především svými poutavými historickými detektivkami. Těžištěm jeho tvorby je historická beletrie. Jak sám zmiňuje, o středověku máme představy jako o době ponuré, svázané vrchnostenskými či náboženskými příkazy a zákazy, které znemožňovaly lidem rozvoj a seberealizaci. Z dostupných pramenů však lze soudit, že i tehdy žili lidé plným životem, často i pestrým a veselým.

Na podzim knihovna Frýdlant využila příležitosti a zapojila se do projektu “Čtení nás baví”. Jedná se spolupráci škol a knihoven v oblasti čtenářských klubů a čtenářských lekcí pro školy, jehož garantem je MAP Frýdlantsko.

Na Frýdlantsku působí dvě koordinátorky pro knihovny a pedagogy paní učitelky Markéta Pézlová a Karolína Blažková. Výsledkem jejich činností byl návrh zajímavých aktivit pro žáky v místních knihovnách

a jednou z nich byla i ta naše.

V praktických ukázkách lekcí a v dílnách čtení obě paní učitelky předvedly na „druhácích“ a „třeťácích“ z frýdlantských škol, co je možné i nemožné předvést dětem v oblasti literatury, jak je kniha „živá“ a „tvořivá“. Určitě je i pro mě jako dětskou knihovnici přínosné, jak je možné prakticky pracovat s textem

a s knihou jako takovou.

Děkuji moc za jejich aktivitu s vědomím, že čtení nás baví a společně hledáme cesty, jak radost ze čtení přenést také na naše žáky a čtenáře. 

 Za knihovnice a Knihomola Radka Wittmayerová

4.2.2020 14:57:38 | přečteno 92x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load