ENDEFRRUPLNLSPIT

Leden 2018

Rok se s rokem sešel a opět nedočkavě vyhlížíme, co se odehraje v tom novém roce, v roce 2018.

Je tu LEDEN - pět písmen, které tuhnou na jazyku… Hned pár dní po startu tohoto nového roku, kterému odpočítáváme první minuty, jsme my všichni ještě oběma nohama v roce starém.

Je na místě rekapitulace knihovny, nejen co se týká knih a knižních novinek, ale i kulturních akcí a autorského čtení. Přestože Městská knihovna Frýdlant nemá prostory na pořádání těchto akcí v knihovně, snaží se v rámci svých možností a podpory Města Frýdlant uspořádat v průměru každý měsíc akci, jak pro veřejnost, tak hlavně pro MŠ a ZŠ a studenty Gymnázia.

Únor odstartovala knihovní akce besedou s Martinou Bittnerovou - Dopisy přátelství.

Autorka nám přiblížila život Karolíny Světlé a Boženy Němcové, vyprávěla o nevšedních osudech těchto dvou spisovatelek, které spojovalo po jistou dobu velmi důvěrné přátelství.

Koncem března proběhla tradiční akce knihoven - nocování v knihovně v rámci akce Noc s Andersenem. Zúčastnily se jí děti ze ZŠ, ale i dětští čtenáři z naší knihovny. Letošní téma bylo KOMIKS - ČTYŘLÍSTEK. V převleku za členy Čtyřlístku si děti připomněly čtveřici hlavních postav. Již třetí generace dětí vyrůstá se svými kamarády Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou, kteří žijí v obci Třeskoprsky a zaplňují stránky Čtyřlístku.

dubnu k nám opět zavítala Martina Bittnerová Barunkou. Program byl určený čtvrťákůma seznámil děti se skutečným životem nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové.

I knihovna se v květnu zapojila se svou „troškou“ do tradiční akce -Valdštejnské slavnosti.

Červen byl ve znamení „Pasování na čtenáře“, tentokrát se pasování prvňáků zhostila Ivona Březinová, známá autorka dětských knih. Do obřadní síně radnice Frýdlant přišlo na 88 prvňáků, a přestože byla akce zdařilá, rozšířily se řady dětských čtenářů jen poskrovnu.

Podzimní akce autorského čtení v říjnu a v listopadu potěšily nejvíce naše čtenáře a širší veřejnost:

V říjnu zavítalado muzea Špitálek RNDr. Mgr. Hana Blochová, která nezvyklou přednáškou: Zaniklé vyspělé civilizace v Jizerských horách rozvířila debatu na toto téma. Předvánoční čas vyplnil Jan Burian v obřadní síni radnice Frýdlant. Povídáním o svém humorném autobiografickém rukopise: „Ženou se člověk nerodí, ale stává“ rozveselil přítomné dámy i pány.

A přišel prosinec, který završil celý kalendářní rok již tradičně besedou Tradice a zvyky pro nejmenší.

Dětem jsme představily koledy, zvyky a tradice našich předků v městské knihovně Frýdlant.

Za tímto přehledem akcí je spousta neviditelné práce, děkujeme za Vaši podporu a těšte se na zajímavé akce v roce 2018.

Knihovnu navštívil ke konci roku 2017 také Ježíšek, který nadělil spousty nových knih,

Najdete je v novém nábytku, který zpříjemní prostředí „naší malé knihovny“ ve Frýdlantě.

Přijďte se podívat a zhodnotit naše celoroční snažení.

Za knihovnice: Knihomol

14.1.2019 15:03:43 | přečteno 68x | Martina Petrášková

Navigace

Městská knihovna

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load