ENDEFRRUPLNLSPIT

Výtvarná soutěž VODA, NOSITELKA ŽIVOTA

fvs

Otočit kohoutkem a napustit si tolik vody, kolik chceme. V našich krajích naprostá samozřejmost. Ale abychom vodu mohli používat, tak jak jsme zvyklí, tak to už jednoduché není. Právě proto, aby si hlavně děti uvědomovaly význam vody pro náš život, zamýšlely se nad ní, nad jejím koloběhem v přírodě, nad tím, co pro nás znamená, vyhlašuje se výtvarná soutěž.

Vodo! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk Tě pije, aniž Tě zná.
Ty nejsi nutná k životu: Ty jsi život sám!“
Antoine de Saint-Exupéry, Země Lidí

Starosta Města Frýdlant Ing. Dan Ramzer a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti a mládež.

Téma: Voda, nositelka života

Výtvarné téma může být uchopeno tradičním i netradičním způsobem, pojetí tématu záleží pouze na autorovi.

Kategorie:

5 a méně let
6 - 9 let
10 - 13 let
14 - 17 let

Techniky: Dvourozměrné, formát A4 nebo A3.

Každá práce musí mít tato označení:

jméno a příjmení autora
věk
adresa školy nebo bydliště

Práce zašlete poštou nebo osobně doručte nejpozději do 28. května 2010 na adresu:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Provozní a zákaznické centrum
Zahradní 768
464 01 FRÝDLANT

Bližší informace:

Ing. Petr Olyšar
482 312 269
olysar@fvs.cz

Hodnocení přihlášených prací provede komise složená ze zástupců pořadatelů a výtvarných pedagogů. Nejlepší tři práce v každé kategorii budou oceněny věcnými dary.

Vyhlášení výsledků proběhne v druhé polovině června 2010 na frýdlantské radnici v rámci slavnostní vernisáže k zahájení výstavy z vybraných výtvarných prací z této vyhlášené soutěže.

Pořadatelé výtvarné soutěže si vyhrazují právo použít přihlášené práce pro svou potřebu.

Frýdlant 26/01/10
Ing. Petr Olyšar, FVS, a. s.

26.1.2010 11:33:01 | přečteno 2241x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load