ENDEFRRUPLNLSPIT

Učitelé doplňovali výuku přírodopisu na myslivecké výstavě ve Frýdlantě

Ve výstavní síni radnice uspořádalo v dubnu Městské muzeum Frýdlant ve spolupráci s mysliveckými sdruženími Frýdlantska výstavu věnovanou myslivosti. Nešlo o to chlubit se trofejemi a počty ulovené zvěře, ale ukázat široké veřejnosti pravý smysl myslivosti.

Expozice nebyla proto určena jen myslivcům. Byla zde především prezentována jejich práce pro přírodu a zdůrazněno, že lov stojí až poslední v řadě myslivecké činnosti. Nikoliv tedy obráceně, jak si často nemyslivecká veřejnost myslí. Stála zde proto myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře, jako zásyp pro užitkovou pernatou zvěř a zaječí krmeleček. Bylo zde i množství fotografií, jimiž byla dokumentována práce myslivců při zakládání krmiv zvěři, při stavbě mysliveckých zařízení, či při pomoci zemědělství a lesnímu hospodářství. V neposlední řadě zde byla prezentována i práce s mládeží, která však není orientována na výchovu budoucích myslivců, nýbrž má děti vychovávat ke vřelému vztahu k přírodě a ukázat jim práci myslivců ve správném světle.

Pochopitelně zde byly vystaveny i trofeje, aby bylo znázorněno, jakou zvěř myslivci loví, že se jedná o takovou, která nepatří do chovu.

Výstavu, která byla zahájena vernisáží 5. dubna a ukončena 28. dubna, navštívilo 415 osob, z čehož převážnou část tvořily děti. Velkou radost jsme měli z toho, že je učitelé mnohdy přiváděli proto, aby ukázkami vycpanin, kůží a trofejí doplnili vyučování přírodopisu. Právě toto využití výstavy nám přineslo poznání, na co se máme v jejím příštím ročníku zaměřit.

Frýdlant 03/05/07
Mgr. Jaroslav Černý, odbor kultury MěÚ Frýdlant, oddělení muzeum, te. 482 464 055

3.5.2007 8:50:34 | přečteno 2353x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load