ENDEFRRUPLNLSPIT

Změna kultury

Změna kultury pozemku do ostatních ploch

Název a popis situace

Změna kultury pozemku do ostatních ploch

Základní informace

Zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku, nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce

Podmínky a postup řešení

Před provedením změny kultury pozemku ve výpisu z katastru nemovitostí je třeba požádat na městském úřadě o souhlas se změnou kultury. K žádosti je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Žádost, výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy, souhlas vlastníků pozemku pokud jimi nejsou sami žadatelé

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení do 30 dnů

11.9.2008 8:50:13 | přečteno 2350x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load