ENDEFRRUPLNLSPIT

Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů na území ČR

Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů na území ČR

Název a popis situace

Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů na území ČR

Základní informace

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Odesílatel odpadu je povinen

a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,

b) zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,

c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci podle odstavců 1 až 3 po dobu nejméně 5 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odesílatel a příjemce nebezpečného odpadu.

Podmínky a postup řešení

Vyplněný evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů se zasílá příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působnosti podle bodu 2. Vzor evidenčního listu a postup jeho rozesílání je uveden v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.22, tel. 482 464 025
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Formuláře které se vztahují k této situaci

ikona souboruEvidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Poplatky

Není zpoplatněno.

Nejčastější dotazy

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti?
Dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, může být uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč.

Vztahuje se tato povinnost i na lékaře v soukromých ordinacích?
Ano, tato povinnost se vztahuje i na lékaře.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů

10.9.2008 16:58:42 | přečteno 3786x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load