ENDEFRRUPLNLSPIT

Zásah do významného krajinného prvku

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, umísťování staveb v údolní nivě atd.)

Název a popis situace

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, umísťování staveb v údolní nivě atd.)

Základní informace

Předpoklady dané zákonem č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhl. č.395/1992 Sb

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, osobní konzultace

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

výpis z Katastru nemovitostí k dotčenému pozemku, snímek katastrální mapy se zákresem situace, vyplněná žádost, příp. projektová dokumentace, vyjádření (souhlas) vlastníka či správce

Formuláře které se vztahují k této situaci

(viz formuláře ŽP)

Poplatky

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení 30 dnů, ve složitých případech 60-90 dnů

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Povolení lze vydat dle podmínek § 4 odst. 2 zákona

10.9.2008 15:56:03 | přečteno 1379x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load