ENDEFRRUPLNLSPIT

Zásah do krajinného rázu

Umísťování výškových staveb (stožárů, větrných elektráren) do krajiny, a dále staveb odlišujících se svými rozměry a architektonickým provedením od okolní zástavby

Název a popis situace

Umísťování výškových staveb (stožárů, větrných elektráren) do krajiny, a dále staveb odlišujících se svými rozměry a architektonickým provedením od okolní zástavby

Základní informace

Předpoklady dané zákonem č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhl. č.395/1992 Sb

Kdo je oprávněn v této věci jednat

investor stavby - fyzická nebo právnická osoba popř. zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti o stanovisko k zásahu do krajinného rázu, osobní konzultací

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

vyplněná žádost, projektová dokumentace, výpis z Katastru nemovitostí (kopie), snímek katastrální mapy se zákresem situace

Formuláře které se vztahují k této situaci

formuláře ŽP

Poplatky

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení 30 dnů, ve složitých případech 60-90 dnů

Povolení lze vydat dle podmínek § 12 odst. 2 zákona

10.9.2008 15:53:08 | přečteno 1360x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load