ENDEFRRUPLNLSPIT

Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle druhů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy.

Název a popis situace

Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Základní informace

Od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle druhů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická a fyzická podnikající osoba - statutární zástupci

Podmínky a postup řešení

Pokud vzhledem k následnému využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy, tzn. Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

V případě, že žadatel nakládá s odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok je věcně příslušným orgánem pro vydání rozhodnutí Krajský úřad libereckého kraje.

Podání žádosti osobně nebo poštou

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.22, tel. 482 464 025
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

• vyplněný formulář,
• kopie živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku,
• kopie smlouvy s oprávněnou osobou, které žadatel předává odpady s doložením společného využití nebo odstranění uvedených odpadů

Formuláře které se vztahují k této situaci

ikona souboruFormulář Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů nebo k vyzvednutí na Městském úřadu Frýdlant, odboru SUŽP

Poplatky

Platba hotově 1.000,- Kč v pokladně Městského úřadu ve Frýdlantu, nebo bezhotovostní platbou na účet 19-2604599359/0800 , kdy variabilní symbol bude žadateli sdělen na telefonní lince 482 464 025.

Nejčastější dotazy

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti?
Pokuta v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Na co se vztahuje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů?

• Na odpady kategorie ostatní zbylé po vytřídění všech nebezpečných a materiálově využitelných složek, které jsou následně společně odstraněny nebo využity
• Na odpady kategorie nebezpečný, které jsou následně společně odstraněny nebo využity

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů

10.9.2008 16:51:44 - aktualizováno 15.4.2013 14:38:42 | přečteno 1948x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load