ENDEFRRUPLNLSPIT

Trvalé užívání vodního díla

Dokončenou stavbu vodního díla lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu

Název a popis situace

Trvalé užívání vodního díla

Základní informace

Dokončenou stavbu vodního díla lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník.

Podmínky a postup řešení

Podání písemné žádosti, doplněné potřebnými podklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

• MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

• Doklady předepsané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Formuláře které se vztahují k této situaci

• Formulář předepsaný vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

• Tiskopis formuláře Žádost o vydání kolaudačního souhlasu lze získat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, nebo je ke stažení na adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi.html.

Poplatky

• Správní poplatek dle položky 18, 20.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
• Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11.9.2008 9:32:41 - aktualizováno 10.3.2016 13:41:17 | přečteno 2176x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load