ENDEFRRUPLNLSPIT

Stavba do 50 metrů od okraje lesa

Realizace stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa

Název a popis situace

Realizace stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa

Základní informace

Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, jenž chce stavbu uskutečnit

Podmínky a postup řešení

Stavebnímu povolení na stavbu předchází územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o dočasném, nebo trvalém odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL),
dále se doloží: dokumentace, souhlas vlastníka lesa, katastrální mapa, výpis z Katastru nemovitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

žádost s jasným záměrem, výpis a snímek z Katastru nemovitostí, vyjádření vlastníka lesa k předloženému záměru, dokumentace

Formuláře které se vztahují k této situaci

ikona souboruŽádost o souhlas se stavbou do 50 metrů od okraje lesa §14 zákona č.289/95Sb., o lesích

Poplatky

nejsou

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení do 60 dnů

10.9.2008 15:29:10 | přečteno 1476x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load