ENDEFRRUPLNLSPIT

Souhrnné / koordinované stanovisko odboru životního prostředí

Souhrnným vyjádřením odbor ŽP dává stavebníkovi základní informace a stanovuje podmínky proveditelnosti ke stavebnímu záměru z hlediska jednotlivých složek chráněných zákony (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů, státní správa myslivosti, vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, nakládání s odpady). Souhrnné stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro žádosti podané po 1.1.2007 pro stavební úřady Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Raspenava.

Název a popis situace

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

Základní informace

Souhrnným vyjádřením odbor ŽP dává stavebníkovi základní informace a stanovuje podmínky proveditelnosti ke stavebnímu záměru z hlediska jednotlivých složek chráněných zákony (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů, státní správa myslivosti, vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, nakládání s odpady).

Souhrnné stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro žádosti podané po 1.1.2007 pro stavební úřady Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Raspenava.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická či právnická osoba, nebo zplnomocněný zástupce fyzické či právnické osoby.

Podmínky a postup řešení

Souhrnné stanovisko je vydáno na základě podané žádosti osobně či prostřednictvím pošty na Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova B, Havlíčkova 48, 464 01 Frýdlant.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Vyplněnou žádost, včetně projektové dokumentace k navrhované stavbě, záměru.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost (formulář) o vydání souhrnného stanoviska lze získat na Městském úřad Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí-oddělení životního prostředí, budova B, 2. patro, č. dveří 22 či na e-mailové adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi.html. Formulář není povinný.

Poplatky

Bez správních poplatků.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho vydání souhrnného stanoviska trvá?
Stanovisko není rozhodnutí ve správním řízení. Lhůta není zákonem stanovena. Dle základních zásad jsou žádosti vyřizovány do 30 dnů.

Jaká vyjádření, závazná stanoviska, souhlasy budu ke stavbě potřebovat od OŽP?? Je můj stavební záměr z hlediska vámi chráněných zájmů možný ??
Odpovědi na tyto otázky vám budou zodpovězeny v souhrnném stanovisku OŽP.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

11.9.2008 10:06:24 | přečteno 7895x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load