ENDEFRRUPLNLSPIT

Prohlášení pozemku za PUPFL

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa § 3 odst. 4 zákona č. 289/95 Sb.

Název a popis situace

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa § 3 odst. 4 zákona č. 289/95 Sb.

Základní informace

Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, § 3 odst.4

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník lesa

Podmínky a postup řešení

Katastrální mapa, výpis z Katastru nemovitostí zdůvodněná žádost.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

žádost se zdůvodněním, výpis a snímek z Katastru nemovitostí

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost o prohlášení pozemku za PUPFL dle § 3 ods. 4, zákona č.289/95Sb., o lesích

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení do 60 dnů

10.9.2008 15:13:10 | přečteno 1630x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load