ENDEFRRUPLNLSPIT

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu

Název a popis situace

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu

Základní informace

Zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Žádá se před vydáním územního rozhodnutí

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti o odnětí pozemku ze Zemědělského půdního fondu se žádá před vydáním územního rozhodnutí

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Žádost, výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy, souhlas vlastníků pozemku pokud jimi nejsou sami stavebníci, výpočet odvodů (pouze v některých případech po konzultaci na oddělení životního prostředí - dle umístění stavby, druhu stavby, vlastnického stavu k pozemku na kterém má být stavba umístěna)

Poplatky

V některých případech se za zábor zem. půdy předepisuje, po vydání stavebního povolení nebo kolaudace, odvod za odnětí pozemku ze Zemědělského půdního fondu. Jedná se o jednorázový poplatek. Jeho výši je stanovena dle bonifikační půdně ekologické jednotky (BPEJ), snižovacích a zvyšovacích koeficientů dle zák. č. 334/1992 Sb.

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení do 30 dnů

11.9.2008 8:48:46 | přečteno 1871x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load