ENDEFRRUPLNLSPIT

Nakládání s nebezpečnými odpady

Nakládání s nebezpečnými odpady (NO)

Název a popis situace

Nakládání s nebezpečnými odpady (NO)

Základní informace

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít každá právnická osoba a každá fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají nebezpečné odpady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická a fyzická podnikající osoba - statutární zástupci.

Podmínky a postup řešení

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, (do 100 tun nebezpečných odpadů za rok vydává souhlas Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nad 100 tun nebezpečných odpadů za rok vydává souhlas Krajský úřad Libereckého kraje), pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Souhlas k nakládání s NO může být vydán také jako součást integrovaného povolení. Přeprava NO nepodléhá souhlasu.

Podání žádosti osobně nebo poštou

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.22, tel. 482 464 025
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

• Vyplněný formulář,

• Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

• Kopii smlouvy s oprávněnou osobou, případně kopii objednávky u oprávněné osoby.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formulář ikona souboruŽádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nebo k vyzvednutí na Městském úřadu Frýdlant, odboru SUŽP

Poplatky

Není zpoplatněno.

Nejčastější dotazy

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti?
Dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, může být uložena pokuta do výše 50 000 000 Kč.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?

• Zpracovat identifikační list NO a místa nakládání s NO tímto listem vybavit. Formulář Identifikační list NO ke stažení zde nebo na MML, odbor životní prostředí.

• Vyplnit evidenční list pro přepravu NO a zaslat na Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí (MML OŽP) do deseti dnů od zahájení přepravy. Formulář Evidenční list pro přepravu NO ke stažení zde nebo na MML, odbor životní prostředí.

• Vést průběžnou evidenci odpadů a při překročení hranice 100 kg NO za rok nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat do 15.února následujícího roku hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný orgán státní správy.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č.381/2001 Sb., katalog odpadů

10.9.2008 16:23:31 - aktualizováno 15.4.2013 14:40:22 | přečteno 2578x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load