ENDEFRRUPLNLSPIT

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Název a popis situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace

Předpoklady dané zákonem č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhl. č.395/1992 Sb

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku, na kterém stromy rostou, příp. nájemce pozemku (s písemným souhlasem vlastníka)

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti o povolení pokácení dřevin, osobní konzultace.

Povolení není třeba:

- pro dřeviny na pozemcích v majetku fyzických osob o obvodu kmene ve 130 cm nad zemí do 80 cm a pro keře na ploše do 40 m2

- v havarijních stavech, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu (platí oznamovací povinnost 15 dnů)

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

- výpis z Katastru nemovitostí (kopie) k pozemku, na kterém strom roste
- snímek katastrální mapy se zákresem stromu
- vyplněná žádost o pokácení dřevin (druh, obvod ve výšce 130 cm)

Formuláře které se vztahují k této situaci

formuláře ŽP

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení 30 dnů, ve složitých případech 60-90 dnů

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Povolení lze vydat dle podmínek § 8 odst. 1 zákona v době vegetačního klidu

10.9.2008 14:51:37 | přečteno 1856x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load