ENDEFRRUPLNLSPIT

Dělení lesních pozemků

Dělení lesních pozemků, při kterém klesne výměra jednoho dílu pod 1 ha

Název a popis situace

Dělení lesních pozemků, při kterém klesne výměra jednoho dílu pod 1 ha

Základní informace

Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, § 12 odst.3

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník lesa

Podmínky a postup řešení

Geometrické oddělení pozemku, oddělit lze pouze tehdy nevzniknou - li dělením pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese
dále se doloží: dokumentace, souhlas vlastníka lesa, katastrální mapa, výpis z Katastru nemovitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.20.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

žádost s jasným záměrem, výpis a snímek z Katastru nemovitostí, vyjádření vlastníka lesa k předloženému záměru, dokumentace

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost o souhlas s dělením pozemku při němž výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha §12 odst. 3, zákona č.289/95Sb., o lesích

Nejčastější dotazy

Lhůty pro vyřízení do 60 dnů

10.9.2008 14:06:14 | přečteno 1575x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load