ENDEFRRUPLNLSPIT

Životní prostředí, půda, krajina, vodohospodářství

Kontaktujte Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant v 2. patře budovy B v Havlíčkově ul.


Souhrnné / koordinované stanovisko odboru životního prostředí

Souhrnným vyjádřením odbor ŽP dává stavebníkovi základní informace a stanovuje podmínky proveditelnosti ke stavebnímu záměru z hlediska jednotlivých složek chráněných zákony (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů, státní správa myslivosti, vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, nakládání s odpady). Souhrnné stanovisko je vydáváno v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro žádosti podané po 1.1.2007 pro stavební úřady Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Raspenava.

11.9.2008 10:06:24 | přečteno 8290x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Každý, kdo odebírá podzemní vody musí mít povolení k nakládání s vodami - ; k jejich odběru.

11.9.2008 9:57:54 - aktualizováno 10.3.2016 13:38:49 | přečteno 1809x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Povolení k domovní ČOV studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotliv

Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží k likvidaci odpadních vod z domácností a vodních děl k zásobování domácností podzemní vodou

11.9.2008 9:55:55 - aktualizováno 10.3.2016 13:39:21 | přečteno 2905x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami

Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.
Každý, kdo s vodami nakládá, musí mít povolení k nakládání s vodami.

11.9.2008 9:53:39 - aktualizováno 10.3.2016 13:39:57 | přečteno 2342x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Povolení vodního díla

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.
Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

11.9.2008 9:51:28 - aktualizováno 10.3.2016 13:40:17 | přečteno 2322x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Trvalé užívání vodního díla

Dokončenou stavbu vodního díla lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu

11.9.2008 9:32:41 - aktualizováno 10.3.2016 13:41:17 | přečteno 2211x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení k jejich vypouštění.

11.9.2008 9:19:09 - aktualizováno 10.3.2016 13:41:35 | přečteno 2152x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

11.9.2008 9:12:31 - aktualizováno 10.3.2016 13:41:57 | přečteno 1991x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

11.9.2008 9:05:37 - aktualizováno 10.3.2016 13:42:16 | přečteno 3025x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 

Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů na území ČR

Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů na území ČR

10.9.2008 16:58:42 | přečteno 3789x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 
1 2 3 další
10.9.2008 13:35:49 - aktualizováno 24.4.2018 8:51:16 | přečteno 3789x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load