ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z územního plánu

Informace z územního plánu - ; Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby

Název a popis situace

Informace z územního plánu - Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby

Základní informace

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.

Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

• při koupi nemovitosti
• při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku (např. využít stavbu nebo pozemek pro podnikání).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.

Podmínky a postup řešení

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit:

• zda pro obec existuje územní plán obce;
• zda pro lokalitu, ve které chcete některý záměr realizovat, existuje regulační plán;
• zda je obec zahrnuta do území řešeného územním plánem velkého územního celku;
• zda pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MěÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, úřad územního plánování
Budova B - 2. patro, kancelář číslo 20
Stočková Simona - 482 464 023 - simona.stockova@mu-frydlant.cz

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Nejlépe snímek pozemkové mapy nebo aspoň znát číslo pozemku a katastrální území, kde se nemovitost nachází.

Formuláře které se vztahují k této situaci

K danému úkonu nejsou potřeba žádné formuláře.

Poplatky

Správní a jiné poplatky nejsou zavedeny, jste oprávněni zdarma do výše uvedených dokumentací na příslušných úřadech nahlížet a dělat si z nich výpisky.

Nejčastější dotazy

Možnost způsobu využití daného území?
Dle územního plánu je žadateli sděleno v jaké zóně se pozemek nachází a co je možné na něm umisťovat.

Co udělat pro to, aby zastavitelnost případně nezastavitelnost předmětného pozemku byla změněna ?
Je nutné si zažádat na obci v jejímž katastrálním území se pozemek nachází, o změnu územního plánu, je-li v obci územní plán pořízen. V opačném případě se pozemek musí nacházet v zastavěném území obce.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

www.uur.cz ( ústav územního rozvoje ) , www.mmr.cz ( ministerstvo pro místní rozvoj )

11.9.2008 8:56:01 - aktualizováno 1.9.2016 14:09:11 | přečteno 2740x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load