ENDEFRRUPLNLSPIT

Stavební úřad

Kontaktujte Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant v 2. patře budovy B v Havlíčkově ul.


Žádost o územní souhlas

Základní informace

Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

15.4.2014 11:38:00 | přečteno 3350x | Ing. Hana Kunclová | Celý článek
 
1
27.11.2008 10:46:12 - aktualizováno 24.4.2018 8:50:39 | přečteno 3350x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load