ENDEFRRUPLNLSPIT

Trestná činnost dětí

Děti, které se svým jednáním dopouští sociálně-patologických jevů - krádeží, poškozování cizí věci, fyzického násilí atd. Skutek je označován jako provinění.

  

· Za mladistvého je v trestních předpisech považována osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok věku.

· Za nezletilé dítě je v trestních předpisech považována osoba mladší 15-ti let.

Od roku 2004 je možno soudně projednávat i nezletilé děti, je jim ale možné ukládat odlišná opatření od mladistvých.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Osobní návštěva zákonného zástupce a nezletilého, na oddělení sociálně- právní ochrany dětí u kurátora pro mládež. Zde je proveden osobní pohovor s rodiči a nezletilým dítětem, v případě potřeby je provedeno šetření v rodině.

Kurátor napíše zprávu o poměrech, která je součástí vyšetřovacího spisu, zúčastní se výslechu na policii a následně i soudního jednání.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, Havlíčkova 48, oddělení sociálně-právní ochrany – Mgr. Vojtěch Donát, přízemí, č. dveří 4, tel. 488 886 706

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

-  zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění
-  zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., v platném znění

21.4.2008 14:26:34 - aktualizováno 31.3.2014 16:12:15 | přečteno 2151x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load