ENDEFRRUPLNLSPIT

Pěstounská péče

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která je státem garantovaná a zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. V ostatních případech je potřeba souhlas zákonného zástupce či souhlas soudu, neboť při této formě náhradní rodinné péče zůstávají zachována práva a povinnosti biologických rodičů. Rodiče se mohou s dítětem stýkat a mají k němu vyživovací povinnost. Účelem pěstounské péče je poskytnout dítěti náhradní domov a zajištění jak po citové tak po hmotné stránce. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zpravidla zaniká zletilostí dítěte.

Rozlišují se dvě formy pěstounské péče. U „klasické“ pěstounské péče se pěstouni starají o dítě dlouhodobě, zpravidla až do jeho zletilosti. Pěstounská péče na přechodnou dobu počítá s časovým omezením pěstounství na dobu, kdy pro nějakou dočasnou závažnou překážku o dítě nemohou pečovat rodiče, nebo ještě dítě nemohlo být svěřeno do péče budoucích osvojitelů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zájemce o pěstounskou péči starší 18ti let, občan ČR nebo cizinec, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Podmínky a postup řešení:

Návštěva na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projednání problematiky pěstounské péče. Podání žádosti.

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

· Městský úřad, budova B – Bc. Jana Hýblová, přízemí, č. dveří 7, tel. 488 886 700

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K prvotní konzultaci, získání informací o pěstounské péči není doklad zapotřebí.
Při podání žádosti vždy občanský průkaz a rodný list, další doklady a potvrzení individuálně dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.


21.4.2008 14:17:52 - aktualizováno 3.1.2017 15:26:02 | přečteno 2998x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load