ENDEFRRUPLNLSPIT

Osvojení

Osvojení (adopce) je jednou z forem náhradní rodinné péče. Osvojením se vytvoří naprosto plnohodnotný vztah rodiče a dítěte, stejně jako při narození. Osvojitel nabývá vůči dítěti všechna práva a povinnosti rodiče (včetně vyživovací povinnosti) a osvojované dítě vůči osvojiteli všechna práva a povinnosti dítěte (např. se stává jeho nepominutelným dědicem). Při osvojení dále vznikají stejné příbuzenské vazby jako při narození i k širší rodině (např. sourozenectví vůči dětem osvojitele, postavení vnuka vůči rodičům osvojitele) zanikají vazby k původní biologické rodině. 

Osvojení

Osvojení (adopce) je jednou z forem náhradní rodinné péče. Osvojením se vytvoří naprosto plnohodnotný vztah rodiče a dítěte, stejně jako při narození. Osvojitel nabývá vůči dítěti všechna práva a povinnosti rodiče (včetně vyživovací povinnosti) a osvojované dítě vůči osvojiteli všechna práva a povinnosti dítěte (např. se stává jeho nepominutelným dědicem). Při osvojení dále vznikají stejné příbuzenské vazby jako při narození i k širší rodině (např. sourozenectví vůči dětem osvojitele, postavení vnuka vůči rodičům osvojitele) zanikají vazby k původní biologické rodině.

Osvojení může být přímé nebo nepřímé.

Nepřímé osvojení je zajišťováno zprostředkovaně. Spočívá ve vyhledávání dětí vhodných k osvojení na straně jedné a na druhé straně se pro ně vytipovávají vhodní osvojitelé.

U přímého osvojení nevstupuje do adopčního procesu zprostředkovatel, ale sami rodiče nebo jíní zákonní zástupci dítěte. Přímá adopce (osvojení) je možná pouze ve třech situacích (rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým konkrétním osvojitelům; návrh na osvojení podal manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte; pokud jde o osvojení příbuzným dítěte nebo jinou osobou blízkou dítěti). Přímé osvojení vypadá sice jako ideální varianta, protože pomůže dítěti dostat se rychle k novým rodičům, má však určitá úskalí spojená se ztrátou anonymity. Biologičtí rodiče mohou vzít svůj souhlas s osvojením dítěte zpět, případně mohou v budoucnu zasahovat do vztahů v osvojitelské rodině.

Společnými osvojiteli mohou být výhradně manželé. Výjimečně může dítě osvojit i jediný osvojitel. Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let.

O osvojení rozhoduje soud.

Osvojení lze zrušit do tří let od rozhodnutí o osvojení (na návrh osvojitele nebo osvojence z důležitých důvodů). Po uplynutí tří let od osvojení nelze osvojení zrušit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zájemce o osvojení starší 18ti let, občan ČR nebo cizinec, který má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Podmínky a postup řešení:

Návštěva na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projednání problematiky osvojení. Podání žádosti.

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad, budova B – Bc. Jana Hýblová, přízemí, č. dveří 7, tel. 488 886 700

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K prvotní konzultaci, získání informací o osvojení není doklad zapotřebí.
Při podání žádosti vždy občanský průkaz a rodný list, další doklady a potvrzení individuálně dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

21.4.2008 14:14:28 - aktualizováno 3.1.2017 15:26:13 | přečteno 4079x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load