ENDEFRRUPLNLSPIT

Projednávání přestupku s Městskou policií Frýdlant

Projednávání přestupku s Městskou policií Frýdlant

Název a popis situace

Projednávání přestupku s Městskou policií Frýdlant

Základní informace

Definice přestupku podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

§ 86 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění říká, že

Městská policie projednává přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o), přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané:

1. neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,

2. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

3. byl zrušen

4. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podezřelý z přestupku, příp. zákonný zástupce

Podmínky a postup řešení

Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.

Přestupek se zasílá příslušnému správnímu orgánu, když podezřelý z přestupku nesouhlasí s tím, že spáchal přestupek, nebo odmítne vyřešit přestupek na místě

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Se strážníkem na místě spáchání přestupku, popř. na služebně městské policie

Městská policie
Sídlo :
náměstí T. G. Masaryka 99, Frýdlant
Telefon : 482 312 303, 724 179 390
Email : mestska.policie@mesto-frydlant.cz, mpfrydlant@centrum.cz

Úřední hodiny :

Pondělí, středa : 12-13; 15.30-16.30 hodin
Úterý, čtvrtek : 7-8; 12-13 hodin
Pátek : 12-13 hodin

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

upozornění na přestupek, doklad totožnosti, případně doklady potřebné k řízení vozidla a dále jiné vyžádané a předmětné doklady

Formuláře které se vztahují k této situaci

-

Poplatky

-

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Vyhlášky Města Frýdlant,
zák.č.200/1990 Sb. - o přestupcích,
zák.č.361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích,
zák.č. 379/2005 Sb. - o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

23.4.2008 16:51:53 | přečteno 1767x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load