ENDEFRRUPLNLSPIT

Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části občanem. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat :

a) vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo
b) oprávněná osoba (např. nájemce, provozovatel ubytovny)

Podmínky a postup řešení

Na základě podaného návrhu je zahájeno správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana. Po nashromáždění všech potřebných podkladů a provedených důkazech je vydáno rozhodnutí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, evidence obyvatel, 1. patro, číslo dveří 15
Zlata Mauerová, tel. 488 886 503, Pondělí, Středa : 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

a) písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (předtištěný formulář je k dispozici na budově B, 1. patro, č. dveří 15)

b) navrhovatel je ze zákona povinen prokázat splnění zákonných podmínek - zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívání objektu nebo jeho vymezené části občanem

Formuláře které se vztahují k této situaci

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (předtištěný formulář je k dispozici na budově B, 1. patro, č. dveří 15).
Formulář v elektronické podobě -
ikona souboruformát RTFikona souboruformát PDF

Poplatky

Hradí se při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve výši 100,- Kč za každou osobu.

Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze doložit neužívání objektu?
Např. navržením svědků k provedení důkazu jejich výslechem.

Jakým způsobem lze doložit zánik užívacího práva?
Např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, vypořádáním společného jmění mezi manželi a úpravou bydlení po rozvodu, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu, vyjádřením občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že objekt nebo jeho vymezenou část opustil dobrovolně s úmyslem se tam nevracet (s jeho úředně ověřeným podpisem), svědeckou výpovědí svědka, který byl přítomen odchodu občana z místa trvalého pobytu.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb.
13.6.2008 8:49:29 - aktualizováno 24.4.2018 7:58:35 | přečteno 7699x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load