ENDEFRRUPLNLSPIT

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Název a popis situace

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Základní informace

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

- vlastník nemovitosti

Podmínky a postup řešení

Na základě předložené písemné žádosti vlastníka nemovitosti spolu s potřebnými doklady se vydá vlastníku písemný doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, evidence obyvatel, 1. patro, číslo dveří 15
Zlata Mauerová, tel. 488 886 503, Pondělí, Středa : 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

- písemnou žádost vlastníka s osobními údaji žadatele 
- souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stanovisko příslušného stavebního úřadu o existenci stavby
- geometrický plán

Formuláře, které se vztahují k této situaci

žádný formulář není stanoven

Poplatky

bez poplatku

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Vyhláška MV č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

30.7.2008 15:46:26 - aktualizováno 24.4.2018 8:02:25 | přečteno 7568x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load