ENDEFRRUPLNLSPIT

Majetkosprávní záležitosti

Kontaktujte Odbor majetkosprávní na MěÚ Frýdlant, budova radnice na nám. T. G. Masaryka


Chci pokácet strom na pozemku Města Frýdlant

Strom na městském pozemku lze pokácet pouze v období vegetačního klidu. Toto období je proměnlivé v závislosti na vývoji počasí v daném roce. Orientační rozmezí pro kácení dřevin je začátek listopadu až konec března.

11.6.2008 13:52:17 | přečteno 2776x | Roman Műller | Celý článek
 

Chci od Města Frýdlant vyjádření k mojí stavbě

Město Frýdlant jako vlastník veřejných prostranství, komunikací, chodníků a ostatních pozemků vydává tato vyjádření ke stavbám: připojení na komunikaci, převzetí komunikace po stavbě, souhlas s uzavírkou komunikace, souhlas s využitím pozemku, vyjádření k zahájení stavebního řízení, souhlas se stavbou, atd.

11.6.2008 13:54:46 | přečteno 1912x | Roman Műller | Celý článek
 

Umístění inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Město Frýdlant jako vlastník veřejných prostranství, komunikací a chodníků vydává vyjádření k umístění těchto inženýrských sítí: plynovod, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, elektrický kabel, kabel veřejného osvětlení, dálkový kabel a ostatní datové kabely.

11.6.2008 14:06:41 | přečteno 2207x | Roman Műller | Celý článek
 

Pronájem pozemků

Město Frýdlant pronajímá pozemky ve svém vlastnictví na základě rozhodnutí městské rady.

11.6.2008 14:13:53 | přečteno 2073x | Roman Műller | Celý článek
 
1
11.6.2008 13:49:10 - aktualizováno 24.4.2018 8:53:26 | přečteno 2073x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load