ENDEFRRUPLNLSPIT

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava

Název a popis situace

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava

Základní informace

Dálnici, silnici a místní komunikaci lze použít k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo k jízdě vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou v ustanovení § 15 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

Kde můžete tuto situaci řešit

Krajský úřad Libereckého kraje.
19.5.2008 10:59:32 - aktualizováno 18.3.2016 12:17:04 | přečteno 1655x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load