ENDEFRRUPLNLSPIT

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

Název a popis situace

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Základní informace

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Podejte písemnou žádost o zapsání změny v registru vozidel (a také v dokladech vozidla) na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy - registr vozidel, v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod.

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Zejména je potřebné mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas,...) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

Dále musí žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. splňovat následující:

K žádosti se přikládá:

a. technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

b. osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

c. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla provedené formou individuální přestavby,

d. ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

K žádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, dále přikládá doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části.

K žádosti v případech změny údajů u dočasně vyřazeného vozidla z registru silničních vozidel přikládá žadatel technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu a dále čestné prohlášení, že na vozidle nebyly provedeny změny.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost o zápis změn údajů.

Poplatky

Správní poplatky jsou dány zákonem o správních poplatcích. Úhradu lze provést na pokladnách MěÚ v budově „A“, „B“ hotově nebo platební kartou.

Nejčastější dotazy

Je vyznačení a výmaz zástavního práva také považován za změnu údajů v registru vozidel?
Ano, vyznačení a výmaz zástavního práva se provádí obdobně.

19.5.2008 11:44:23 | přečteno 7373x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load