ENDEFRRUPLNLSPIT

Žádost o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby

Název a popis situace

Žádost o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby

Základní informace

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. K 1. 5. 2013 vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy zaniká a nadále bude považována za taxislužbu. Od 1. 5. 2013 je do taxislužby zahrnut rovněž „drink servis“, kdy se přeprava cestujících uskutečňuje vozidlem cestujícího (řidiči „drink servisů“ musí mít svůj vlastní průkaz řidiče taxislužby a splňovat všechny požadavky na řidiče taxislužby). 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o průkaz řidiče taxislužby (od 1. 5. 2013 oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost  dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3 zák. č. 111/1994 Sb., ve znění pozd. předpisů)

Podmínky a postup řešení

Žadatel vyplní a doručí žádost s předepsanými doklady na dopravní úřad; žádost nelze vyřídit elektronicky ani na počkání. Podáním žádosti se zahajuje správní řízení, a v případě, že žadatel splňuje předepsané podmínky, je mu vydán průkaz řidiče taxislužby, který vyzvedne osobně  nebo mu je zaslán poštou na doručovací adresu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

MěÚ Frýdlant, odbor dopravy, budova „B“, přízemí, dv. č. 1, úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin, jindy po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 488 886 806 

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

1. vyplněnou žádost
2. 1x barevnou fotografii  35 x 45 mm  (na její zadní stranu uveďte příjmení)
3. občanský průkaz

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formuláře je možné vyzvednout na MěÚ Frýdlant, nejsou však předepsané. 

Poplatky

500,- Kč, dle pol. č. 34 odst. 13 Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů 

Přechodná ustanovení

Stávající průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané

a) do 31. 8. 2010 zůstávají v platnosti do 1. 11. 2013
b) od 1. 9. 2010 zůstávají v platnosti do 1. 5. 2014 
 

2.5.2013 11:19:01 | přečteno 1166x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load