ENDEFRRUPLNLSPIT

Uzavírka pozemní komunikace

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

Název a popis situace

Uzavírka pozemní komunikace

Základní informace

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Pokud jsou důvodem stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

Podmínky a postup řešení

Doručení žádosti spolu s přílohami na MěÚ Frýdlant.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadu Frýdlant /budova „B“, 1. patro, dveře č. 14, úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., jindy po telefonické dohodě na tel. č. 488 886 806/

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

• Žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích)

• Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby)

• Živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského podnikání (přiloží podnikající fyzické osoby)

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formuláře je možné si vyzvednout na silničním správním úřadu. Formuláře nejsou předepsané, náležitosti jsou však určené vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích).

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

19.5.2008 10:50:14 - aktualizováno 22.5.2008 21:07:19 | přečteno 1600x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load