ENDEFRRUPLNLSPIT

Stavební povolení - ; pozemní komunikace

Stavební povolení nové pozemní komunikace, rekonstrukce silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, včetně mostů a dalších součástí pozemních komunikací

Název a popis situace

Stavební povolení - pozemní komunikace

Základní informace

Stavební povolení nové pozemní komunikace, rekonstrukce silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, včetně mostů a dalších součástí pozemních komunikací

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník stavby, vlastník pozemku, pověřená zplnomocněná osoba.

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti, projektová dokumentace stavby. Navrhovatel musí prokázat vlastnické právo nebo jiné právo k pozemku, ke stavbě. Návrh musí být v souladu s územním plánem města, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími předpisy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadu Frýdlant /budova „B“, přízemí, dveře č. 1, úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., jindy po telefonické dohodě na tel. č. 488 886 806 /

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Vyplněnou žádost.

Vlastnický doklad.

Projektovou dokumentaci stavby s technickou zprávou.

Snímek z pozemkové mapy.

Doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, správců sítí technického vybavení.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy popř. jiná vyjádření dotčených orgánů státní správy

Územní rozhodnutí ( v případě rekonstrukce stávající pozemní komunikace - souhlas obecného stavebního úřadu)

Rozsah požadovaných dokladů se mění podle druhu stavby a lokality, kde je stavba navrhována.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formulář je předepsaný (vyhl. č. 526/2006 Sb., příloha č. 2). Formulář je také možno vyzvednout na Městském úřadu Frýdlant.

Poplatky

Správní poplatek je stanoven 10 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol.č. 18, odst. 1, písm. f).

19.5.2008 10:30:54 - aktualizováno 17.3.2016 10:24:43 | přečteno 1698x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load