ENDEFRRUPLNLSPIT

Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Název a popis situace

Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu

Základní informace

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení

V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky nebo technického průkazu je nutné získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Musíte se obrátit na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy - registr vozidel, v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., pí Skákalíková a Krýchová, tel. č. 488 886 801 488 886 802 

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

• Doklad totožnosti
• Originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel)
• Ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační známky nebo technického průkazu)
• Poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky
• Osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici
• Případně listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.

Poplatky

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona o správních poplatcích.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Je-li vlastník vozidla leasingová společnost je nutné mít souhlas s provedením požadované změny.

19.5.2008 11:41:48 | přečteno 3083x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load