ENDEFRRUPLNLSPIT

Povolování sjezdů / nájezdů

Rozhodnutí o připojení nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na silnici II. a III. třídy a místní komunikace nebo úpravy takového připojení či jeho zrušení. Jedná se o jeden z podkladů pro vydání územního rozhodnutí.

Název a popis situace

Povolování sjezdů / nájezdů

Základní informace

Rozhodnutí o připojení nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na silnici II. a III. třídy a místní komunikace nebo úpravy takového připojení či jeho zrušení. Jedná se o jeden z podkladů pro vydání územního rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, pověřená zplnomocněná osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení

Předchozí souhlas vlastníka komunikace a souhlas příslušného orgánu policie České republiky, doručení žádosti na MěÚ Frýdlant.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadu Frýdlant /budova „B“, přízemí, dveře č. 1, úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., jindy po telefonické dohodě na tel. č. 488 886 806 /

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

• Vyplněnou žádost
• Situace se zákresem, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledová vzdálenost)
• Podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce)
• Pokud je jiný žadatel než investor, předloží jeho zplnomocnění

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formulář není předepsaný. Formulář lze vyzvednout na silničním správním úřadu.

Poplatky

Správní poplatek je stanoven na 500,- Kč dle položky číslo 36, písmene c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů, při podání žádosti.

19.5.2008 10:55:24 - aktualizováno 18.3.2016 12:07:28 | přečteno 1750x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load