ENDEFRRUPLNLSPIT

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.

Název a popis situace

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Základní informace

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení.

Podmínky a postup řešení

Doručit žádost i s přílohami na MěÚ Frýdlant.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadu Frýdlant /budova „B“, přízemí, dveře č. 1, úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., jindy po telefonické dohodě na tel. č. 488 886 806 /

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Situaci s vyznačením polohy požadované stavby či reklamního zařízení

Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby)

Živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby)

K vydání rozhodnutí o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu je třeba souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno a souhlas Policie České republiky

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formulář si lze vyzvednout na silničním správním úřadu, není však předepsaný.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

19.5.2008 10:38:57 - aktualizováno 18.3.2016 11:56:29 | přečteno 1546x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load