ENDEFRRUPLNLSPIT

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

Název a popis situace

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Základní informace

Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.

Podmínky a postup řešení

Podání žádosti s přílohami - poštou nebo osobně na podatelně MěÚ Frýdlant nebo na odboru dopravy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na které má být pevná překážka umístěna. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy (v působnosti ORP) a místní komunikace (jen Frýdlant) Městský úřad Frýdlant, budova „B“, přízemí, dveře č. 1.

Úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č. 488 886 806 .

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Na úřadě předložte:

• Žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
• Situaci s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky
• Výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby)
• Živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby)
• K vydání rozhodnutí o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je třeba souhlas Policie České republiky

Formuláře které se vztahují k této situaci

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

19.5.2008 11:26:33 - aktualizováno 18.3.2016 12:10:43 | přečteno 2434x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load