ENDEFRRUPLNLSPIT

Ohlášení stavebních úprav + drobných staveb na pozemních komunikacích

Jedná se o stavební úpravy a drobné stavby na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Název a popis situace

Ohlášení stavebních úprav + drobných staveb na pozemních komunikacích

Základní informace

Jedná se o stavební úpravy a drobné stavby na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník stavby, pověřená zplnomocněná osoba.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadě ve Frýdlantu /budova „B“, přízemí, dveře č. 1, úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., jindy po telefonické dohodě na tel. č. 488 886 806/

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Vyplněnou žádost, doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, který může být nahrazen čestným prohlášením.

Snímek z pozemkové mapy.

V případě nové drobné stavby jednoduchý nákres stavby s technickým popisem a umístěním na pozemku.

V případě drobných stavebních úprav a udržovacích prací technický popis prováděných prací vše ve dvojím vyhotovení.

Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků, staveb ohlašovaných dle § 104 odst. 1 Sb. zákona.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Použití formuláře je povinné (dle vyhl. č. 526/2006 Sb., příloha č. 1). Lze jej také obdržet na MěÚ Frýdlant.

Poplatky

Správní poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč dle pol. č. 18, odst. 4 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


19.5.2008 10:34:12 - aktualizováno 17.3.2016 10:34:05 | přečteno 2967x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load