ENDEFRRUPLNLSPIT

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Název a popis situace

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Základní informace

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Musíte se obrátit na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy - registr vozidel, v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., pí Skákalíková a Krýchová, tel. č. 488 886 801 488 886 802

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Na úřadě předložte:

• Doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas,…)
• Technický průkaz vozidla (TP)
• Osvědčení o registraci vozidla (ORV)
• Doklad o pojištění vozidla

U firemních vozidel předložíte také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost o zápis změn údajů získáte na Městském úřadě Frýdlant.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt odhlášení na nového provozovatele nebo vlastníka?
Ano. Je to nutné s ohledem na § 11 a 12 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

19.5.2008 11:46:45 | přečteno 2918x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load