ENDEFRRUPLNLSPIT

Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Tato situace se týká potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení z registru vozidel.

Název a popis situace

Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Základní informace

Tato situace se týká potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení z registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných). Tato povinnost se týká nejen vlastníků vozidel, ale i obcí na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti zjistit vlastníka vozidla.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

• Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla
• Předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

Přehled míst ke sběru autovraků je k dispozici na portálu pro vyřazená vozidla ISVA - informační systém pro vyřazené automobily.

Informace o provozovatelích zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků můžete získat v databázi Ministerstva životního prostředí, případně na krajském úřadu (v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy), který dává souhlas k provozu těchto zařízení nebo na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, resp. Magistrátech provádějících trvalé vyřazení vozidle z provozu.

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

• Doklad totožnosti v originále (občanský průkaz)
• U firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku
• Technický průkaz vozidla (TP)

viz. trvalé vyřazení vozidla

Formuláře které se vztahují k této situaci

Náležitosti o převzetí autovraku jsou stanoveny v příloze č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
(Pozn.: zařízení ke sběru a zpracovatelské zařízení má vlastní předtištěné formuláře)

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

19.5.2008 11:54:53 | přečteno 2858x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load