ENDEFRRUPLNLSPIT

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit)

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. O dočasné vyřazení může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.)

Název a popis situace

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit)

Základní informace

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. O dočasné vyřazení může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Musíte se obrátit na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy - registr vozidel, v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., pí Skákalíková a Krýchová, tel. č. 488 886 801 488 886 802

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Na úřadě předložte:

• Doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas,...)
• Originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
• Technický průkaz vozidla (TP)

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Odevzdejte:

• Osvědčení o registraci vozidla (ORV)
• Tabulky registrační značky

Formuláře které se vztahují k této situaci

Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadě.

Poplatky

Správní poplatky jsou dány zákonem o správních poplatcích.

Nejčastější dotazy

Je možné v režimu "depozit" provádět jiné úkony (např. prodej vozidla, tj. odhlášení ze starého vlastníka a přihlášení na nového vlastníka)?

Ano, v režimu dočasného vyřazení lze provádět odhlášení z jedné osoby a přihlášení vozidla na jinou osobu. Pokud se provádí odhlášení a přihlášení vozidla (převod vozidla na jinou osobu), musí odhlašující osoba dát úřadu písemné čestné prohlášení, že odhlašuje vozidlo s identifikátory (VIN, typové číslo motoru), které jsou uvedeny v registru vozidel. Při přihlášení takového vozidla se nepožaduje platná STK a doklad o pojištění.

Protože se režim dočasného vyřazení vozidla používá také k rozsáhlejším opravám vozidel, je v tomto režimu povolená výměna karosérie a motoru, ale jen za karosérii resp. typ motoru výrobcem nebo akreditovaným dovozcem vozidla prohlášený za záměnný díl. Pozor, přestavba vozidla není v tomto režimu povolena. Všechny změny, vyjma uvedeného převodu vozidla, ke kterým v době trvání režimu dočasného vyřazení dojde, se úřadu hlásí až při ukončení tohoto režimu.

19.5.2008 11:50:32 | přečteno 6407x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load