ENDEFRRUPLNLSPIT

Výpis ze živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu).

Název a popis situace

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní informace

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku podává fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

O výpis ze živnostenského rejstříku se žádá v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

a) podnikateli výpis dle § 47 odst. 2 nebo 3,

b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3 (bez rodného čísla, přehledu o uložených pokutách, údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky),

c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3 (bez rodného čísla, přehledu o uložených pokutách, údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky),

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Výpis může poskytnout zdejší živnostenský úřad na jakýkoliv subjekt zapsaný v živnostenském rejstříku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad, obecní živnostenský úřad, budova radnice

Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200
Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Průkaz totožnosti.

Formuláře které se vztahují k této situaci

ikona souboruŽádost o výpis z řivnostenského rejstříkuikona souboruformát RTF

Poplatky

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Správní poplatek za vydání výpisu činí 20,- Kč za každou i započatou stránku.

Správní poplatky lze uhradit v hotovosti přímo v pokladně úřadu nebo převodem z účtu na účet. Složenku pro uhrazení správního poplatku prostřednictvím České pošty, s.p. lze vyzvednout na pracovišti odboru obecní živnostenský úřad. V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Adresa majitele účtu pro úhrady správních poplatků:

Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37, 464 013 Frýdlant
Č.účtu: 19-8000123461/0100
K. symbol: 379 (při platbě poštovní poukázkou)
V. symbol: 13614 (nutno uvést)

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou bezplatně k dispozici v registru živnostenského podnikání (v tomto registru tedy naleznete fyzické a právnické osoby podnikající pouze v režimu živnostenského zákona).

Uvedený postup se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

O výpis lze požádat také přes službu Czech POINT.

19.5.2008 11:39:22 - aktualizováno 22.6.2020 14:28:01 | přečteno 7833x | Jitka Rožková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load