ENDEFRRUPLNLSPIT

Reklamace zboží

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Název a popis situace

Reklamace zboží

Základní informace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý občan.

Podmínky a postup řešení

Podmínkou pro uplatnění reklamace je prokázání skutečnosti, že zboží bylo zakoupeno, tedy předložení paragonu nebo jiného dokladu. Prodávající by měl uplatnění reklamace potvrdit písemně. Současně si může vyžádat odevzdání dokladu o koupi, proto je dobré ho mít okopírovaný. Lhůta pro vyřizování reklamace nesmí překročit 30 pracovních dní a to ani v případě, že si prodávající vyžádá od někoho posudek (jakýkoli). Prodloužení lhůty připadá v úvahu jedině se souhlasem zákazníka.

Postup řešení - kontaktujete podnikatele v provozovně (v sídle, v místě podnikání) a uplatněte reklamaci.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník, pověřený vyřizovat reklamace

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Česká obchodní inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Poradenství v oblasti ochrany spotřebitele poskytuje:

Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200
Markéta Málková, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 202
Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201
Josef Hurník, přízemí č. dveří 6, tel. 488 886 203

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Doklad o uplatnění reklamace, případně kopii dokladu o zakoupení zboží.

Nejčastější dotazy

1. Jaká má zákazník práva, když reklamace nebyla vyřízena v třicetidenní lhůtě?
Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace nesmí být překročena ani v případě, že si prodávající vyžádá odborný posudek nebo že je vada opravována (výjimkou je případ, kdy se prodávající se zákazníkem na prodloužení lhůty vysloveně dohodnou).
Není-li reklamace vyřízena do 30 dní, má zákazník právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz nebo nový výrobek.

2. Jaká má zákazník práva, když jeho reklamace nebyla prodávajícím uznána za oprávněnou?

Prodávající má právo reklamaci neuznat, záleží pouze na jeho rozhodnutí a nemusí mít žádný odborný posudek. Své rozhodnutí by měl dát zákazníkovi písemně a mělo by být zdůvodněno.

Pokud zákazník s rozhodnutím nesouhlasí, může věc řešit soudní cestou.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (§19).
Zákon 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění.

20.6.2008 10:33:59 - aktualizováno 22.6.2020 14:27:35 | přečteno 3573x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load